Classes per a grups

A partir de primària, ensenyem anglès utilitzant un mètode propi que es basa en el domini progressiu de les cinc àrees de la llengua: reading, use of English, writing, listening i speaking, posant especial èmfasi en l’expressió oral. Fem servir sempre llibres de Cambridge University Press adaptats per a cada edat que permeten que la gran majoria dels nostres alumnes obtinguin el FCE (First Certificate in English) abans del batxillerat.  Les nostres classes tenen una doble funcionalitat: aprendre anglès i obtenir titulacions internacionals.

Utilitzem un sistema d’avaluació continuada que ens permet ajudar a progressar als nostres alumnes correctament, de manera ràpida i constant al llarg del curs. Els pares tenen accés a l’àrea privada de la nostra pàgina web per a poder consultar els resultats acadèmics dels seus fills.

Hem millorat el nostre mètode d’ ensenyament per a que els nostres alumnes aprofitin al màxim les hores de classe i durant aquesta estona assoleixin els objectius fixats per a cada curs. Evitem posar deures de manera freqüent ja que considerem que el temps que ens dediquen setmanalment és suficient per progressar satisfactòriament.

Classes particulars

Són classes individuals i personalitzades. Van dirigides a aquelles persones que necessitin reforçar un idioma de manera intensiva. Són ideals per la seva flexibilitat ja que s’adapten a la disponibilitat horària de l’alumne. El preu és mensual i varia en funció de les hores de classe que es facin a la setmana.

Pare Claret, 12, Entresòl – 17002 (Girona)
Tel. 972 21 71 95
info@chformacio.com

#190 - Error validating application. Invalid application ID. Here are some possible solutions to fix the error.
The access_token provided is invalid.