Accès Intranet C.H. Formació
Usuari
Password   
  He oblidat el Password
QUI SOM IDIOMES EMPRESES KIDS&US TRADUCCIONS CONTACTE

Qualitat a la formació

Un dels màxims objectius de  CH Formació ha estat, des de sempre, la qualitat en l'ensenyament.

És per això que  assegurar-nos que els nostres alumnes rebin la millor formació possible, és una imposició diària.

L'any 2005 vam obtenir la QF, una distinció que garanteix que CH Formació reuneix tots els requisits a nivell educatiu, a nivell de gestió i a nivell d'instal·lacions.

Objectius de la QF

 1. Donar a l'alumne la garantia que rebrà una formació de qualitat.
 2. Assegurar l'aplicació d'un codi de bones pràctiques mitjançant auditories periòdiques.
 3. Contribuir de manera activa al desenvolupament continu de les escoles d'idiomes de Catalunya.

Quines garanties ofereix una escola certificada amb la QF?

Garantir l'aprenentatge i l'ensenyament.

 • Equip pedagògic titulat amb una alta competència lingüística
 • Programes d'estudis d'acord amb els nivells establerts del Consell d'Europa.
 • Controls de progrés durant i al final de cada curs.
 • Controls de qualitat amb enquestes de satisfacció dels alumnes sobre el grau d'aprenentatge.
 • Tècniques pedagògiques adequades al nivell i les necessitats dels alumnes.
 • Formació continua  per als professors i l'equip de gestió.
 • Control de qualitat  de l'activitat docent del professorat.

Garantir la gestió i les instal·lacions

 • Locals, materials i equips que compleixin la normativa vigent.
 • Una estructura clara de l'equip directiu i del personal administratiu de l'escola.
 • Publicitat i promoció explicita
 • Gestió de la matriculació i condicions de matriculació transparent.
 • Informació actualitzada i detallada.
 • Controls de satisfacció amb les enquestes sobre la gestió i les instal·lacions.

CH Formació © 2007-2013

Qui som Idiomes Empreses Kids&Us Traduccions Contacte Qualitat