És ben sabut per tothom que els nens i nenes són com esponges i que adquireixen els coneixements amb molta més rapidesa que els adults.