Cursos d’idiomes

Especialitzats en l’ensenyament de la llengua anglesa.

Successful English Teaching

Hem desenvolupat un pla d’ estudis que ens permet acompanyar als nostres alumnes, de qualsevol edat, en l’ aprenentatge de la llengua estrangera, convertint el seu saber en diplomes i certificacions de reconeixement internacional que els ajudaran a ser competitius en un futur proper

El millor mètode per aprendre anglès

El domini de la llengua anglesa s’ha convertit en una habilitat essencial per donar als nens i nenes d’avui un món de possibilitats el dia de demà. És ben sabut per tothom que aquells que no siguin capaços de comunicar-se en anglès de manera efectiva veuran...

Llegir, el millor entreteniment

És àmpliament sabut per tothom que la lectura aporta múltiples beneficis des de l’exercitació del cervell fins al desenvolupament de la creativitat o el foment de la curiositat i cultura general. A més a més, si aquesta lectura es fa en una llengua...

Les acadèmies d’anglès: imprescindibles

L’exposició constant a l’anglès i les classes extraescolars des d’edat primerenca, així com el suport familiar, són claus per millorar significativament el domini de l’anglès en els alumnes.

Pare Claret, 12, Entresòl – 17002 (Girona)
Tel. 972 21 71 95
info@chformacio.com

#190 - Error validating application. Invalid application ID. Here are some possible solutions to fix the error.
To see the Instagram feed you need to add your own API Token to the Instagram Options page of our plugin.
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\XVRT\chformacio.com\Html\wp-content\plugins\feed-them-social\feeds\instagram\instagram-feed.php on line 380