Sempre hem sigut conscients que la nostra tasca, sovint poc valorada, era important pel bon domini d’una llengua estrangera i que les solucions màgiques no són efectives per a desenvolupar-se amb seguretat i confiança en una llengua que no és la materna.

 

 

Un article del passat mes de gener publicat a La Vanguardia es feia ressó de l’estudi dut a terme per dues professores de filologia de la Universitat de Barcelona, Elsa Tragant i Carme Muñoz, sobre les variables que influeixen en l’aprenentatge de la llengua anglesa.

En primer lloc, constaten que el nivell d’anglès dels alumnes ha millorat en els darrers anys tant a 6è de primària com a 4rt d’ESO gràcies a l’increment de l’exposició a la llengua ja sigui mitjançant la lectura, les pel·lícules i sèries en versió original, les cançons, els YouTubers o intercanvis culturals.

En segon lloc, han comprovat que hi ha una relació directament proporcional entre els millors alumnes d’anglès a final de l’educació secundària i la seva assistència a classes extraescolars a partir de 4rt de primària. És a dir, entre les millors notes obtingudes d’anglès al final de 4rt d’ESO gairebé no hi havia alumnes que no haguessis iniciat les classes d’anglès extraescolars als volts dels 10 anys. D’aquesta conclusió es desprèn que l’ensenyament d’anglès a l’escola no és suficient i que és imprescindible el complement de les acadèmies d’anglès.

També ha quedat palès en un treball avalat pel British Council, Lifelong Learning de la Comissió Europea i RecerCaixa que les diferències de nivell entre els alumnes d’una mateixa aula es van eixamplant a mesura que passen els anys. Com en molts dels diferents aprenentatges vitals, exposar als nens i nenes a nous aprenentatges des d’edats primerenques els suposa un avantatge diferencial a llarg termini.

I per últim, però no per això el menys important, destaquen la importància que tenen les famílies en l’assoliment de l’èxit en el domini de la llengua estrangera. Si els pares són poliglotes, es tendeix a integrar amb més naturalitat la llengua estrangera en el dia a dia dels fills amb accions com el visionat de contingut multimèdia en versió original.

Des de C.H. Formació, en la nostra qualitat de centre de formació en llengua anglesa amb 18 anys d’experiència, hem pogut comprovar que els nostres alumnes assoleixen l’èxit amb molta més facilitat si es combinen una sèrie de factors clau: exposició a la llengua de manera constant, implicació familiar i assistència a classes extraescolars de qualitat.