El millor mètode per aprendre anglès

El domini de la llengua anglesa s’ha convertit en una habilitat essencial per donar als nens i nenes d’avui un món de possibilitats el dia de demà. És ben sabut per tothom que aquells que no siguin capaços de comunicar-se en anglès de manera efectiva veuran clarament reduïdes les seves possibilitats laborals i aquest sol ser un dels motius principals pel qual moltes famílies busquen maneres d’introduir els seus fills i filles a l’aprenentatge d’aquesta llengua. Al mateix temps han proliferat una gran quantitat de centres i maneres d’ensenyar l’anglès amb una oferta tant àmplia i diversa que fa difícil per a les famílies triar el més adequat per als seus fills. A continuació trobareu uns quants aspectes a tenir en compte a l’hora d’escollir quin és el millor mètode.

 

 

  • Tingues clar l’objectiu i el termini: És imprescindible pensar què és el que l’alumne ha d’assolir i quin temps té per fer-ho ja que no és el mateix aprendre anglès per assegurar l’aprovat a l’escola que presentar-se a un examen oficial.
  • Considera l’edat i desenvolupament de l’alumne: Tant l’edat com el desenvolupament de cada nen i nena és clau a l’hora de decidir per una metodologia o altra. No s’aprèn ni s’ensenya de la mateixa manera a un alumne que cursa infantil on es posarà especial èmfasi amb la familiarització amb els sons i de les estructures bàsiques que un alumne que acaba la primària i vol encarar l’ESO ben preparat on s’haurà de consolidar la base de la llengua.
  • Tria un lloc o mètode amb experiència contrastada: L’aprenentatge de qualsevol llengua és un procés que requereix temps, constància i mètode. Cal que darrera de cada classe hi hagi hagut una preparació prèvia amb una organització de les tasques de manera precisa i acurada per tal que sigui efectiva i els alumnes en treguin el màxim rendiment. Aquells centres que tenen un dilatat recorregut i que poden donar-nos certes garanties d’èxit donen una confiança afegida.
  • Fuig dels mètodes miracle: Ni es pot aprendre una llengua només mirant la televisió o jugant amb un nadiu ni sense fer gramàtica o sense estudiar els verbs irregulars. Les 5 destreses de la llengua s’han de treballar a l’aula per tal que l’alumne aconsegueixi un domini global de l’anglès i el pugui fer servir en tots els àmbits i això inclou l’expressió escrita, la comprensió lectora i la gramàtica.
  • Busca l’equilibri: Les activitats a l’aula han de ser variades per mantenir a l’alumne motivat durant tota la sessió. És impensable demanar a un estudiant de qualsevol edat que estigui concentrat en el mateix tipus d’activitat durant una hora sencera de classe de la mateixa manera que no es pot fer una classe només de conversa amb alumnes de primària. Per aquest motiu cal que el mètode escollit combini diversos tipus d’exercicis que impliquin plenament a l’alumnat amb el que succeeix a la classe i que els permeti posar en pràctica tots els aspectes de la llengua.

En resum, no hi ha un mètode estrella per aprendre anglès sinó que hem de buscar el que s’adapti a les necessitats de l’alumne i l’ajudi a assolir els seus objectius amb garanties.