Proves, exàmens, controls, testos… Diferents paraules per parlar del mateix: un mètode per avaluar els coneixements dels alumnes sobre una àrea determinada. Aquests mots, però, solen ser motiu de preocupació i estrès tant per petits com per grans ja que provoquen tensió en l’alumne, especialment aquells que donen peu a obtenir titulacions. Així doncs, quina utilitat tenen els títols oficials?

En primer lloc, els diplomes constaten els coneixements que té una persona i són imprescindibles per accedir a un bon lloc de treball. El mercat laboral, cada cop més exigent i amb més competència, demana una força de treball qualificada que pugui satisfer les seves necessitats. Si s’obtenen titulacions internacionals, la quantitat de portes que s’obren al treballador són molt més nombroses.

En segon lloc, estudiar per obtenir un títol implica que la formació que rebrà l’alumne estarà correctament estructurada dins un programa marc general, els materials didàctics estaran dissenyats per assolir la titulació desitjada i el professorat tindrà l’experiència suficient per a guiar als seus alumnes en les tècniques d’examen. Encara que, finalment, no se superi la prova i conseqüentment no s’obtingui el títol, l’estudiant haurà rebut uns coneixements transversals que podrà emprar en el futur.

En tercer lloc, presentar-se a exàmens oficials i aprovar-los és una font de satisfacció pels estudiants ja que veuen recompensat el temps d’estudi i els diners invertits. Pels adolescents, que sovint creuen que estudiar és una pèrdua de temps, els diplomes són el resultat de l’esforç que han dedicat a una matèria determinada.

Finalment, els exàmens suposen un repte, especialment per aquelles persones que no estan avesades a estudiar. Superar-los i obtenir una qualificació incrementa la motivació per a seguir estudiant i reforça l’autoestima. A tots ens agrada que les coses surtin bé!